Депозитні програми

Курси обміну готівкової валюти   ( на 14.06.2016 )

  Купівля Продаж
USD 24.30 25.20
EUR 27.20 28.50
RUB ------ ------

ПУблічне акціонерне товариство «КЛАСИКБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЛАСИКБАНК».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23926846.

1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0562356062, 0562356068.

1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankclassic.com.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankclassic.com.

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

2.1. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення – 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення – Припинити повноваження з 25 червня 2015 р. Голови Спостережної ради Голубчука Сергія Володимировича (уповноваженого представника акціонера Банку Командитного товариства «Арістер» і компанія «ПФК КонверсІнвест»).

Інформація про посадову особу (представника Голови Спостережної ради) – Голубчук Сергій Володимирович (паспорт серії СО №158104 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 квітня 1999 р., ідентифікаційний номер 2709502473);

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - відсутня.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента – у зв’язку із переобранням нового складу Спостережної ради Загальними зборами акціонерів                ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

На посаді перебував з 24 квітня 2014 року.

 

2.2. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення – 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення – Припинити повноваження з 25 червня 2015 р. Члена Спостережної ради Співакова Максима Марковича (уповноваженого представникаакціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекурс»).

Інформація про посадову особу (представника Члена Спостережної ради) – Співаков Максим Маркович (паспорт серії МЕ №920381, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 31.01.2009 року, ідентифікаційний номер 2623222893);  

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - 23,0100 відсотків.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента – у зв’язку із переобранням нового складу Спостережної ради Загальними зборами акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

На посаді перебував з 24 квітня 2014 року.

 

2.3.  Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення – 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення – Припинити повноваження з 25 червня 2015 р. Члена Спостережної ради Алексєєва Ігоря Івановича (уповноваженого представника акціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Тікер»).

Інформація про посадову особу (представника Члена Спостережної ради) – Алексєєв Ігор Іванович (паспорт серії ВА №426428, виданий Старобешівським РВ УМВС України в Донецькій області 02 жовтня 1996 року, ідентифікаційний номер 2244717496);   

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - 29.6121 відсотків.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента – у зв’язку із переобранням нового складу Спостережної ради Загальними зборами акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

На посаді перебував з 24 квітня 2014 року.

 

2.4. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів  ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення - 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення - Головою Спостережної ради ПАТ «КласикБанк» з 26 червня 2015 р. обранопредставника акціонера Банку Командитного товариства «Арістер» і компанія «ПФК КонверсІнвест» - Голубчука Сергія Володимировича.

Інформація про посадову особу (представника акціонера Банку Командитного товариства «Арістер» і компанія «ПФК КонверсІнвест») – Голубчук Сергій Володимирович, паспорт серії СО №158104 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 квітня 1999 р., ідентифікаційний номер 2709502473;

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - відсутня.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента - обрання на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Строк на який призначено посадову особу - безстроково.

 

2.5. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення - 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення - Членом Спостережної ради ПАТ «КласикБанк» з 26 червня 2015 р. обранопредставника акціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю   «Рекурс» - Співакова Максима Марковича.

Інформація про посадову особу (представника акціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекурс») – Співаков Максим Марковича, паспорт серії МЕ № 920381, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31 січня 2009 року, ідентифікаційний номер 2623222893;

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - 23,0100 відсотків.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента - обрання на посаду Члена Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Строк на який призначено посадову особу - безстроково.

 

2.6. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів  ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення - 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення - Членом Спостережної ради ПАТ «КласикБанк» з 26 червня 2015 р. обранопредставника акціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Тікер» - Алексєєва Ігоря Івановича.

Інформація про посадову особу (представника акціонера Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Тікер») – Алексєєв Ігор Іванович, паспорт серії ВА № 426428, виданий Старобешівським РВ УМВС України в Донецькій області 02 жовтня 1996 року, ідентифікаційний номер 2244717496;

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - 29.6121 відсотків.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента - обрання на посаду Члена Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Строк на який призначено посадову особу - безстроково.

 

2.7. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів  ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення - 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення - Членом Спостережної ради ПАТ «КласикБанк» з 26 червня 2015 р. обрано- Білоус Анастасію Анатоліївну.

Інформація про посадову особу – Білоус Анастасія Анатоліївна, паспорт серії НМ №432026, виданий Савранським РВ ГУМВС України в Одеській області 07 грудня 2006 року, ідентифікаційний номер 3309112364;

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - відсутня.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента - обрання на посаду Члена Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Строк на який призначено посадову особу - безстроково.

 

2.8. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів  ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Дата прийняття рішення - 25.06.2015 року (протокол від 25.06.2015 р.).

Зміст рішення - Членом Спостережної ради ПАТ «КласикБанк» з 26 червня 2015 р. обрано- Диптан Наталію Євгенівну.

Інформація про посадову особу – Диптан Наталія Євгенівна, паспорт серії СН №520730, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 липня 1997 року, ідентифікаційний номер 2413505246;

частка в статутному капіталі ПАТ «КЛАСИКБАНК» - відсутня.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента - обрання на посаду Члена Спостережної ради ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.

Строк на який призначено посадову особу - безстроково.

 

 

3. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність за законодавством.

 

 

  

Голова Правління                       __________________                       Іллюша В. М.

                                                                    (підпис)                 (ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

бесплатно скачать софт без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно